Gong kwon Yusul

Go to content

Main menu

Vad är GKYS

GongKwon YuSul

GongKwon YuSul (GKYS) är en modern sydkoreansk multikampkonst och ett effektivt självförsvarssytem som grundades av Grand master Kang Jun 1996, efter 30 års studerande och praktiserande av olika kampkonster.
När GKYS grundades, kom många kampsportutövare i Korea att inse dess effektivitet i tävlingssamanhang såväl som för självförsvar.
Konceptet var ofta beroende på den filosofiska principen och överlägsenhet och unikheten i tekniker som en ny och modern kampsport.

GKYS är en allsidigkampkonst som innehåller slag, spark, kast, nedtagningar, markkamp och lås. Genom olika grepptekniker kan kast, strypningar och olika  ledlås utföras. Armlås, benlås, vristlås och skulderlås är några av ledlåsen. Slag teknike i GKYS liknar boxning och många olika spark tekniker mot huvud, kropp och ben utföras.
Träningen i GKYS fokuserar på rörlighet och flexibilitet, kondition, smidighet,uthållighet, balans, koordination och styrka, samt kontroll över både sinne och kropp.

Respekt för andra, vänskap, artighet, ödmjukhet, mod och personlig utveckling är mycket viktigt i GKYS.

GKYS är en modern kampkonst, men man har behållit vissa traditionella attribut såsom uniformer, bältessystem och terminologi.

Den grundläggande idéen för GKYS är att den inkluderar både det traditionella filosofiska konceptet och modern användbarhet i verkliga kamper i en helt ny kampsport.

Dess främsta influenser omfattar kampsporter som Hapkido, Jujutsu, Judo och Kyuktooki (Koreansk Thai-boxning).

GKYS skiljer sig från Hapkido i det avseendet att många av dess handtekniker påverkats starkt av västerländsk boxning. En betydande del av Gongkwon Yusul-träningen utgörs av tekniker mer besläktade med Judo eller Brasiliansk Jujitu, än de flesta Hapkido stilar.


På sätt och vis försökte Gongkwon Yusul kombinera den praktiska, fri-flytande teknik tillämpningen, ofta setts i MMA, men ändå behålla många traditionell kampsportsattribut.

Sedan dess grundande har konsten vuxit snabbt i Sydkorea med många klubbar i och runt Seoul och även ytterligare några områden i Sydkorea. Den första GKYS-klubben utanför Korea grundades i Brasilien 2006, den andra i Australien 2007, den tredje  i Sverige 2009 och nu finns GKYS  i många andra länder.

Innebörden av GongKwon YuSul.

Gongkwon betyder att slåss  med  bara händer, ett sätt att attackera den andra personen med mest effektivitet i en situation där inga vapen finns tillgängliga. Dessutom omfattar detta alla typer av tekniker inom GKYS i snäv mening.
Yusul är sammansatt av två olika ord, flexibilitet och teknik. Helst strävar GKYS efter  det  som är starkt och förstår det som är flexibelt även detta omfattar alla typer av tekniker inom GKYS.

Tolkning av logga


Den pensel målade bokstaven representerar det tekniska systemet av GKYS som är naturligt ansluten, kontinuerligt utan någon ytterligare delning. Den svarta bokstaven ger uttryck för det högre svartbältes dangrader som kan uppnås  lt genom  oupphörlig träning. Cirkeln i mitten innebär att man ska hålla fast vid och behålla den ursprungliga bestlutsamhet som fanns ifrån början och representerar utåt ett mjukt och inåt/ invändigt ett starkt sinneslag. Den ofullständiga cirkeln står för samexistens mellan det som är starkt och det som är mjukt, och innebär att de hårda och de mjuka teknikerna i GKYS samverkar. Den röda färgen symboliserar den ständiga uthålligheten som krävs för att träna hårt och anstränga sig.
GKYS har en startpunkt men ingen slutpunkt och det syftar till att nå det andliga målet, att nå egen perfektion och stödja människor som agerar på upplysningen, att det som i grunden och ytterst är starkt, är det som är flexibelt och tvärtom, genom oupphörlig upprepande träning och förbättring.

Betydelsen av hälsningen i GKYS

Den formella betydelsen av GK definieras som självförsvar. Detta innebär att träningen och dess tillämpning fokuserar helt enkelt på självförsvar mot det direkta hotet. Den betonar den anda av kampsport som förbjuder en attack mot den andre personen baserat på ett egenintresse. Istället vill den påvisa en väg mot fred och harmoni.
Instruktör, lärljungar, seniorer, juniorer och alla praktikanter hälsar på varandra med ordkomandot "Ho-shin" (självförsvar eller egenskydd)  under  träningen. De står artigt med båda fötterna ihop under ordnade former, knyter den högra näven ordentligt och för deras högerhand till vänster handflata, samtidigt bugar de sig i 45 grader för att hälsa på varandra.
Den knutna näven symboliserar attack medan handflatan som stoppar näven symboliserar försvaret. Det representerar den ettiket och rätta inställningen för en självförsvarskampsport.
De som utövar kampsport får inte låta den andre personen attackera oväntat även om de hälsar på varandra och måste hålla sitt sinne i ett lugnt tillstånd så att man kan agera instinktivt på ett skickligt sätt mot en attack. Hälsningen i GKYS representerar en hållning av stabilt självförsvar och en annan teknik för att hantera den möjliga eller oväntade attacken för att få övertaget mot den som angriper.

 
Back to content | Back to main menu