Gong kwon Yusul

Go to content

Main menu

Regler Junior

Om tävling

GongKwon YuSul tävlingsregler (Full- junior)


1 § Ålder

Den tävlande ska vara mellan 14-17 år!

2 § Matchjämning
Alla matcher ska vara jämnt matchade så att de tävlandes fysiska förutsättningar och tävlingserfarenheter är likvärdiga.
Tävlande dalas upp i två grupper beroende på erfaranhet.
A: Tävlande med färe än 3 matcher och/eller mindre än 3 års träning.
B: Tävlande med fler än 3 matcher och/eller mer 3 års träning.
Fysiska förutsättningar bestäms av viktklasser.

3 § Viktklasser

-50 kg (dam vikt)
-55 kg
-60 kg
-65 kg
-70 kg
-76 kg
-83 kg
+83 kg

4 § Tävlingskort

Alla tävlande måste ha tävlingskort, som ansöks hos SB&K- förbund.

5 § Matchytan/Ringen

Tävling genomförs innanför matchyta eller ring.

5.1 Ringen

Ringens sidor skall vara minst 4 m och högst 7 m.
De fyra hörnen skall vara stoppade.
Ringgolvet ska vara täckt av stötabsorberande 4 cm pussel/tatami mattor.
Fyra rep, minst 3 cm och högst 5 cm tjocka, ska spännas hårt på en höjd av 40 cm, 70
cm, 100 cm och 130 cm. Repen ska täckas med en vinyl överdragen skumgummi.
De ska förbindas med två kantband, på var sida med lika avstånd.

5.2 Matchytan

Matchytan ska vara 8x8m(64 kvm) +1kvm runt om (totalt 100 kvm).
Matchmattan ska vara stötabsorberande 4 cm pussel/tatami mattor.

6 § Matchlängd & Matchantal

1. En match ska pågå i 3 minuter.
2. Vid oavgjort, tillämpas en extra rond efter 1 minuts vila.
3. Vid oavgjort en andra gång , tillämpas ytterligare en extra rond efter 1 minuts vila.
4.Vid oavgjort efter 3 ronder utser domarna en vinnare.
5. Det maximala matchantal som en utövare tillåts ställa upp i är 4 stycken matcher/dag.

7 § Utrustning
1. Fullkontakt hjälm med skydd för kinder och haka används under full-kontakttävlingar. Hjälmen ska täcka hela området på baksidan av huvudet och är ett komplett skydd för hela huvudet och nacken.
2. Läderhandskar som är stötabsorberande och täcker hela näven och handleden med fingrar och handflata fria och har skydd för tummen. Händerna får inte lindas med ett bandage.
3. Benskydd med kraftig stoppning med extra skyddspaneler för benets sidor.
4. Suspensoar.  
5. Tandskydd

8 § Godkända tekniker

1. Alla sorter av slag och sparkar mot huvud, kropp och benen är tillåtet i stående kamp.
OBS: Man får markera/nudda slag och spark mot huvud!
2. Slag mot kropp i markkamp.
3. Kast och nedtagningar.
4. Ledlås och strypningar.

9 § Otillåtna tekniker & regelbrott

1. Slag eller sparkar mot ryggrad, bakhuvud, mellan ben och mot knän i stående kamp.
2. Slag mot ansikte och huvud vid markkamp.
3. Armbåge mot huvud och ansikte i stående kamp.
4. Spark, knä och armbåge vid markkamp (det räknas som markkamp om tre kroppsdelar vidrör mattan, till exempel 2 fötter och knä eller 2 fötter och en hand).
5. Slag inklusive grepp mot struphuvudet och/eller kast av motståndaren med endast grepp runt halsen.
6. Kast och nedtagningar där motståndaren landar på nacken.
7. Att kasta och/eller knuffa ut motståndaren från tävlingsytan/ur ringen.
8. Ledlås mot mindre leder (fingrar och tår).
9. Att hålla i hjälmen, handskar och benskydd på motståndaren.
10. Knockout tekniker (hårda tekniker såsom slag, spark och knä vilka orsakar att motståndaren tappar medvetandet)

10 § Diskvalificering

1. Att bitas, rivas, nypas och dra i håret.
2. Avsiktlig användning av otillåtna tekniker (§ 9).
3. Attack mot motståndaren under timeout eller rondvila samt efter match.
4. Attack mot motståndaren som undersöks av domare eller tävlingsläkare.
5. Användning av förolämpande språk.
6. Deltagande på ett icke sportsmannaaktigt sätt som ger upphov till skada på motståndaren.
7. Ignorera domarens instruktioner.
8. Undvikande av kamp genom att medvetet tappa tandskydd eller simulering av skada.

11 § Poängkriterier


11.1 Kalchang (vinst (RSC), domaren stoppar matchen)
1. Om en tävlande tappar andan som ett resultat av kroppsträff (slag, spark/knä).
2. Om en tävlande blir nedtagen eller kastad genom ledlås tekniker.
3. Om en tävlande klappar eller ger upp verbalt.

11.2 Hanpan (ett poäng)
1. Om en tävlande tappar balans eller får ont som ett resultat av en benspark.
2. Om en tävlande får spark mot huvud.
3. Om en tävlande blir nedtagen/kastad över rygg/höft.
4. Om en tävlande blir nedtagen som en resultat av motattack.

11.3 Jeolban (ett halvt poäng)
1. Om en tävlande blir nedtagen som ett resultat av benattack (om man själv blir nedtagen ger inga poäng).
2. Visa slag (ej träff) mot ansiktet vid markkamp. (Minst 3 slag som ej blockeras)

12 § Poängavdrag/Varning


12.1 Choi (ger Jeolban- ett halvt poäng)

1. Oavsiktlig användning av otillåtna tekniker (§ 9) första gången.
2. Foten rör området utanför matchytan och/eller vända ryggen och avvika från mattan.

12.2 Kiung Go (ger Hanpan- ett poäng)
1. Oavsiktlig användning av otillåtna tekniker (§ 9) andra gången.
2. Foten rör området utanför matchytan och/eller vända ryggen och avvika från mattan, andra gången.

12.3 PanChi Pe (ger Kalchang)
1. Oavsiktlig användning av otillåtna tekniker (§ 9) tredje gången.
2. Foten rör området utanför matchytan och/eller vända ryggen och avvika från mattan, tredje gången.

13 § Vinstsätt

1. Man får ett Kalchang.
2. Man får tre Hanpan.
3. Motståndaren får PanChiPe.
4. Motståndaren blir diskvalificerad.
5. Motståndaren uteblir från tävlingen.
6. Motståndarens coacher stoppar matchen.
7. Vid oavgjort efter 3 ronder man får minst Jeolban.
8. Vid oavgjort efter 3 ronder motståndaren får minst Choi.

14 § Omstart

14.1 Omstart i samma position
Vid en varning, medicinsk kontroll eller liknande ska matchen bli omstartad i samma position som innan pausen.

14.2 Omstart vid inaktivitet

Domaren kan starta om matchen i en stående position om de tävlande är i ett dödläge eller inte arbetar aktivt för att förbättra positionen eller går på avslut mer än 20 sekunder.

15 § Knockout /utslagning

Om en tävlande blir knockout som ett resultat av en huvudträff, ska matchen avbrytas. Tävlanden ska omedelbart undersökas av tävlingsläkaren. Om tävlingsläkaren finner det vara risk för den tävlandes hälsa efter matchen ska den tävlande skickas till sjukhus för undersökning.

16 § Domare

16.1 Matchdomare
Varje match ska överses av en godkänd och utbildad matchdomare.
Krav på matchdomare: En matchdomare ska vara minst 25 år och ha svart bälte eller ha tränat minst 5 år GongKwonYuSul eller annan valfri kampsport som liknar stilen (det ska finnas slag, spark, knä, kast och lås).
Utbildning till matchdomare ges av representant för GwonKwon Yusul i Sverige och består av en teoretisk del som innefattar en genomgång av regelverket och en praktisk del som består av träning/praktik på matta. Bedömning av lämplighet görs innan utbildning.
Innan tävlingen börjar ska huvudmatchdomare förklara och förtydliga för deltagarna om godkända tekniker, otillåtna tekniker, diskvalificering, poängkriterier, poängavdrag/varning och vinstsätt (§ 8 till 13).
Matchdomaren ska kontrollera de tävlandes utrustningar och säkerhet främst och stoppa en match där någon av de tävlande är i ett orimligt underläge och/eller inte försvarar sig effektivt och/eller mottagit hård träff (slag eller spark) mot huvudet.

16.2 Poängdomare
Varje match ska dömas av 2 poängdomare.
Krav på poängdomare: En poängdomare ska vara minst 16 år och ha tränat minst 3 år GongKwonYuSul eller annan valfri kampsport som liknar stilen (det ska finnas slag, spark, knä, kast och lås) och skall utbilda sig en teoretiskt inom regelverket och praktiskt genom övningar.

17 § Tävlingsläkare

Det ska finnas en tävlingsläkare med giltig läkarlegitimation närvarande under varje match.
Läkare har rätt att stoppa eller avbryta en match, pga tävlandes säkerhet och/eller tävlandes förutsättningar eller om en match uppfattas som ojämn. Om tävlingsläkaren finner det vara risk för en tävlandes hälsa efter matchen ska den tävlande skickas till sjukhus för undersökning.

De tävlande ska under matchdagen genomgå en hälsokontroll av tävlingsläkaren.  

18 § Sekretariat & Skaderapport

Varje skada inklusive knockouts ska noteras och sparas i en startbok av sekretariatet i samarbete med tävlingsläkaren och anmälas till SB&K förbund. Varje match som utövaren genomför, samt resultatet ska noteras av sekretariatet och sparas i startboken.

19 § Avstängning & Karantän

Om en tävlande har blivit utslagen (knockout) i en match, som följd av slag eller spark mot huvud, eller om domaren eller tävlingsläkaren stoppat matchen för att den tävlande mottagit hårda slag eller spark mot huvudet, vilket gjort honom försvarslös eller oförmögen att fortsätta, ska den tävlande inte tillåtas delta i tävling under en period av 3 månader efter matchen.
Tävlings kortet ska behållas av arrangören och skickas till SB&Kförbundet.

20 § Coacher och supporter

1. Varje deltagare har rätt till en coach.
2. Under en match ska coacher/tränare ej befinna sig på matchyta.
3. Coacherna har rätt att avbryta en match om en tävlandes säkerhet anses vara i fara.
4. Assistans och uppmuntran ska ges på ett behärskat sätt under matchen.
5. Den tävlande kan bli tillsagd, varnad eller diskvalificerad för regelöverträdelser som coacherna eller supporten begår. Regelöverträdelser är attack mot motståndare, användning av förolämpande språk, ignorans av domarens instruktioner och beträdelse av matchyta/matta utan tillåtelse.

21 § Protest

Om en tävlande, coach eller klubbledare vill protestera mot ett domslut eller resultat ska en skriftlig protest skickas in till tävlingsarrangören under tävling eller senast 24 timmar efter tävlingen.

Back to content | Back to main menu